گروه پژوهشی امنیت ارتباطات با هدف ارتقای دانش و فناوری کشور در زمینه‌ی امنیت شبکه‌های کامپیوتری و بومی‌سازی فناوری‌ها و محصولات ایجاد شده است. این گروه سعی دارد با استفاده از روش‌های نوآورانه استقلال کشور در این حوزه را فراهم آورد. این گروه با استفاده از کادر پژوهشی با تجربه و منظم خود در زمینه‌های زیر فعالیت می‌کند.

  • امنیت شبکه‌های IP
  • امنیت شبکه‌های مخابراتی
  • راه‌حل‌های رصد شبکه‌ها
  • امنیت شبکه‌های ارتباطی نوین
  • امنیت رایانش ابری

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *