پژوهشکده امنیت رایاسامانه‌های شریف با بهره‌گیری از اعضای پژوهشی کارآمد همواره در مسیر رفع دقیق و کامل نیازهای پژوهشی کشور خواهد کوشید. این پژوهشکده با جهت‌گیری و تعیین مقاصد زیر، مشارکت مؤثر کلیه همکاران را جهت نیل به آنها جلب می‌نماید.

  • کمک به تأمین امنیت ملی از طریق زمینه‌سازی پژوهشی برای تولید محصولات امنیتی بومی قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی
  • افزایش اثربخشی فعالیت‌های تحقیق و توسعه ذینفعان در حوزه امنیت فضای مجازی
  • زمینه‌سازی پژوهشی برای تولید محصولات امنیتی نوآورانه
  • جذب نخبگان و فارغ‌التحصیلان دوره‌های عالی دانشگاه‌های برتر ایران و دنیا در حوزه امنیت فضای مجازی
  • زمینه‌سازی برای ارتقای فناوری کشور در حوزه امنیت فضای مجازی
  • صدور فناوری، محصولات و خدمات دانش‌بنیان
  • انجام خدمات دانش‌بنیان برای ذینفعان

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *