پژوهشکده‌ی امنیت رایا سامانه‌های شریف معتقد است که پایبندی به ارزش‌هاست باعث پیشرفت و رشد آن خواهد شد. ارزش‌هایی ساده اما بنیادین که در خانواده پارسا و همکاران آن به اشتراک گذاشته خواهد شد.

  • پایبندی به ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران و توجه ویژه به مقوله امنیت فضای مجازی
  • توجه ویژه به نیازهای پژوهشی امنیتی ذینفعان و پاسخگویی به این نیازها
  • توجه به کیفیت به عنوان مبنای کلیه فعالیت‌ها و فرایندهای کاری
  • ایجاد فرهنگ مدیریت دانش در اخلاق مشترک پژوهشگران از طریق یادگیری مستمر، پایش مداوم فضای داخلی و بین‌المللی امنیت فضای مجازی، آگاهی‌رسانی، و ترویج دانش
  • ایجاد و تقویت روحیه خودباوری، خلاقیت و نوآوری در کلیه سطوح
  • صداقت در کار و صیانت از اطلاعات

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *