مأموریت این پژوهشکده بومی‌سازی محصولات در حوزه‌های امنیت رایانش نرم، امنیت سخت‌افزاری و امنیت شبکه‌های کامپیوتری است.

در سال ۱۴۰۴ «پارسا شریف»  پژوهشگاه خصوصی پیشتاز منطقه در حوزه امنیت فضای مجازی است.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *