پژوهشکده پارسا با بهره‌گیری از نیروهای متخصص داخلی و تجهیزات آزمایشگاهی و با هدف ارتقای فناوری امنیت فضای مجازی و نمونه‌سازی موفق آن در کشور، و همچنین رفع نیازهای تحقیق و توسعه‌ی سازمان‌های اقدام به ارائه خدمات پژوهشی و دانش‌محور در حوزه امنیت فضای مجازی می‌نماید.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *