گروه پژوهشی رمزنگاری و امنیت سخت‌افزاری با هدف ارتقای دانش و فناوری کشور در زمینه‌ی علم رمز، امنیت سخت‌افزار و بومی‌سازی فناوری‌ها و محصولات در این حوزه ایجاد شده است. این گروه سعی دارد با استفاده از پژوهش‌های نوآورانه استقلال کشور در این بخش را فراهم آورد. این گروه با استفاده از کادر پژوهشی با تجربه و منظم خود در زمینه‌های زیر فعالیت می‌کند.

  • بدافزارهای تعبیه شده در سخت‌افزار
  • شتابگرهای امنیتی سخت‌افزاری
  • روش‌های نوین در رمزنگاری و تحلیل رمز

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *