گروه پژوهشی امنیت رایانش نرم با هدف ارتقای دانش و فناوری کشور در زمینه‌ی امنیت نرم‌افزاری ایجاد شده است. این گروه سعی دارد با استفاده از روش‌های نوآورانه استقلال

کشور در این حوزه را فراهم آورد. این گروه با استفاده از کادر پژوهشی با تجربه و منظم خود در زمینه‌های زیر فعالیت می‌کند.

  • امنیت پایگاه داده
  • امنیت نرم‌افزار
  • امنیت سیستم عامل
  • امنیت رایانش ابری

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *