آغاز به کار پژوهشکده

با استعانت از خداوند متعال و همراهی و همکاری جمعی از متخصصان متعهد کشور پژوهشکده پارسا شریف در ساختمان فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار کرد.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *