اخبار پژوهشکده

 

ماموریت این پژوهشکده بومی‌سازی محصولات در حوزه‌های امنیت رایانش نرم، امنیت سخت‌افزاری و امنیت شبکه‌های کامپیوتری است

در سال ۱۴۰۴ «پژوهشگاه پارسا»  پژوهشگاه خصوصی پیشتاز منطقه در حوزه امنیت فضای مجازی است